Sök trivselpeng

Sök trivselpeng, den del av vindmedlen som avsatts för trivselskapande åtgärder som kan komma hela bygden till godo. Varför inte anordna en coronaanpassad höstaktivitet som bygdeborna inbjuds till? Använd fantasin! Ca 10 000 kr finns att söka. Ansökningsblankett finns under fliken BYALAGET. Välkommen med ansökan!