Slutrapport, transportlösningar

Slutrappporten på förstudien/projektet ”Innovativa transportlösningar med utgångspunkt från Röjans station” finns nu att läsa under fliken Byalaget – Mötesprotokoll – Aktuella handlingar. Den har namnet Rapport Rojan 2.