Rätans kyrka

Fredag 1 nov kl 16-18 hålls kyrkan öppen med stilla orgelmusik. Lördag 2 nov kl 11-15 hålls kyrkan öppen för ljuständning och fikastund, före minnesgudstjänsten som börjar kl 16. Varmt välkomna!