Rätans fiber

Glöm inte att kolla under fiberinfon om hur projektet framskrider. Det finns även upplagt ansökningsblanketter till både fiberföreningen och Servanet.

Styrelsen i Rätans Fiber