Mötesprotokoll

Här kan man läsa protokoll med bilagor från Rätansbygdens byalags möten; styrelsemöten, föreningsmöten och årsmöten. Samtliga bilagor är i formen PDF. Du behöver Acrobat Reader för att läsa dessa, om du inte har det så klicka här och följ anvisningarna.

Styrelsemötesprotokoll

Årsmötesprotokoll

 

Bilagor till protokoll, verksamhetsberättelser, budget & balansräkningar

Bilaga 2012 §75b

Bilaga 2012 §75b

Bilaga 2012 §75b

Bilaga 2012 §75b

Bilaga 2012 §76a

Bilaga 2012 §90f finns tyvärr inte som länk.

Bilaga 2012 §90g

Bilaga 2012 §90h

Bilaga 2012 §91b

Bilaga 2012 §91f

Bilaga 2012 §92a

Nedan följer bilagorna 2, 3, 6, 7 och 8. Bilagorna 1, 4, 5 och 9 finns ej som länkar.

Bilaga 2012 §100a

Bilaga 2012 §100a

Bilaga 2012 §100a

Bilaga 2012 §101d

Bilaga 2013 §111f

Bilaga årsmötesprotokoll §18

Bilaga årsmötesprotokoll §19a

Verksamhetsberättelse 2012

 

Bilaga 2013 § 16a

Bilaga 2013 § 16a

Bilaga 2013 § 16g

Bilaga 2013 § 26a

Bilaga 2013 § 36d

Bilaga 2013 § 45b

Bilaga 2013 § 45b

Bilaga 2013 § 45b

Bilaga 2013 § 45b

Bilaga 2013 § 45b

 

Närvarolista årsmöte (bil 1)

Verksamhetsberättelse (bil 2)

Balansrapport (bil 3)

Resultatrapport (bil 4)

Verksamhetsplan (bil 5)

Budget (bil 6)

 

Närvarolista årsmöte 20150319

Verksamhetsberättelse 

Balansrapport

Resultatrapport

Verksamhetsplan

Budget 

Fördelning av vindpeng

Styrelsens förslag