Byvaktmästaren

Byalagets byvaktmästare, med säsongsanställning 1 maj – 30 november, utför tillsyn på fritidshus, gräsklippning samt mindre hantverksarbeten. Vill man anlita honom så kostar det:

200 kr/h inkl moms, för ideell förening och privat person.

275 kr/h inkl moms för privatpersoner som idkar näringsverksamhet och där jobbet utförs på näringsfastighet, Aktiebolag och Handelsbolag.

Om företagare anlitar byvaktmästaren som underentreprenör debiteras samma timpenning som ut till kund.

Eventuella maskin- och bränslekostnader går på 50 kr/h,

Välkommen att boka honom (Roland Gunnarsson) på tel: 073-0391734.