Byvaktmästaren

Byalagets byvaktmästare heter Roland Gunnarsson och är som ”päran”; bra till allt möjligt. Vill man anlita honom så kostar det:

200 kr/h inkl moms, för ideell förening och privat person. Eventuella maskin- och bränslekostnader går på 50 kr/h,

275 kr/h inkl moms för skogsägare och liknande företagare, samt

för övriga företag kostar det samma som företaget debiterar kunden.

Vill du anlita byvaktmästaren (Roland Gunnarsson) ringer du honom på 073-0391734.