Om byalaget

 

Rätansbygdens byalag

Rätansbygdens byalag är en organisation som ska arbeta för en positiv utveckling av bygden. Medlemmar i organisationen är 29 föreningar, 28 företag och 1 institution, verksamma på orten. Byalaget fick sin nuvarande utformning vid ett möte den 11 augusti 2011. Genom den uppslutning organisationen fått är den ett representativt organ för hela f d Rätans kommun.

Enligt stadgarna är byalagets mål och syfte

bl. a. ”att verka för en positiv utveckling av bygden genom att arbeta för att skapa goda levnadsvillkor och en god samhällsservice för befolkningen.”

Bland byalagets uppgifter nämns:

”Arbeta med utvecklingsprojekt för Rätansbygden, bevaka bygdens intressen i olika sammanhang exempelvis när det gäller vindkraftsutbyggnaden”

Byalagets högsta beslutande organ är föreningsmötet, där samtliga medlemsorganisationer är företrädda. Det löpande arbetet sköts av en styrelse om 7 ledamöter och 7 suppleanter.

Kontakt:

Ordförande: Olle Lundgren 070-5973073

Vice ordförande: Karin Östberg 070-3053832

Sekreterare: Marie Löfhaugen 070-6803108/Christina Torung 070-3211618

Kassör: Britt-Louise Haraldsson 070-3140890

Kontaktperson för hemsida och informationsfrågor: Christina Torung 070-3211618

Kontaktperson för vaktmästeri: Jan-Ola Ericsson 070-2201875

Kontaktperson för inflyttningsfrågor: Karin Östberg 070-3053832

 

Styrelseledamöter

 • Olle Lundgren, Röjan
 • Renee Darley, Söderhögen
 • Sonja Gustafsson, Handsjön
 • Elisabeth Lövdahl, Rätan
 • Michael Lindblad, Rätan
 • Marie Löfhaugen, Rätan
 • Karin Östberg, Söderhögen
Arbetsutskott
 • Olle Lundgren, ordförande
 • Marie Löfhaugen, sekreterare/Christina Torung, adjungerad sekreterare
 • Britt-Louise Haraldsson, kassör
 • Karin Östberg, vice ordförande
Suppleanter
 • Christina ”Tina” Andersson, Nästeln
 • Holger Nilsson, Handsjön
 • Leena Grubb, Rätan
 • Stina Torén, Rätan
 • Kent Rosenqvist, Rätan
 • Elisabeth Gunnarsson, Rätan
 • Jan-Ola Ericsson, Böle