Om byalaget

 

Rätansbygdens byalag

Rätansbygdens byalag är en organisation som ska arbeta för en positiv utveckling av bygden. Medlemmar i organisationen är 30 föreningar, 28 företag och 1 institution, verksamma på orten. Byalaget fick sin nuvarande utformning vid ett möte den 11 augusti 2011. Genom den uppslutning organisationen fått är den ett representativt organ för hela f d Rätans kommun.

Enligt stadgarna är byalagets mål och syfte

bl. a. ”att verka för en positiv utveckling av bygden genom att arbeta för att skapa goda levnadsvillkor och en god samhällsservice för befolkningen.”

Bland byalagets uppgifter nämns:

”Arbeta med utvecklingsprojekt för Rätansbygden, bevaka bygdens intressen i olika sammanhang exempelvis när det gäller vindkraftsutbyggnaden”

Byalagets högsta beslutande organ är föreningsmötet, där samtliga medlemsorganisationer är företrädda. Det löpande arbetet sköts av en styrelse om 7 ledamöter och 7 suppleanter.

Kontakt:

Ordförande: Olle Lundgren 070-5973073

Vice ordförande: Karin Östberg 070-3053832

Sekreterare: Christina Torung 070-3211618

Kassör: Fredrik Norling 073-0616706

Kontaktperson för hemsida och informationsfrågor: Christina Torung 070-3211618

Kontaktperson för vaktmästeri: Jan-Ola Ericsson 070-2201875

Kontaktperson för inflyttningsfrågor: Karin Östberg 070-3053832

 

Styrelseledamöter

 • Olle Lundgren, Röjan
 • Renee Darley, Söderhögen
 • Holger Nilsson, Handsjön
 • Elisabeth Lövdahl, Rätan
 • Michael Lindblad, Rätan
 • Marie Löfhaugen, Rätan
 • Karin Östberg, Söderhögen
Arbetsutskott
 • Olle Lundgren, ordförande
 • Christina Torung, adjungerad sekreterare
 • Fredrik Norling, adjungerad kassör
 • Karin Östberg, vice ordförande
Suppleanter
 • Christina ”Tina” Andersson, Nästeln
 • Martin Bodin, Handsjön
 • Leena Grubb, Rätan
 • Stina Torén, Rätan
 • Kent Rosenqvist, Rätan
 • Elisabeth Gunnarsson, Rätan
 • Jan-Ola Ericsson, Böle