Sommarcaféer

Sommarcafé i juli, Handsjöns bystuga,  tel: 0682-30090.

Sommarcafé på Rätans Hembygdsgård.

Sommarcafé i Långbacken – Café och Ullbutik, Söderhögen, tel: 0722121400