Föreningar

Underflikar med specifik information från föreningar finns under fliken ”föreningar”, och några har egen hemsida (se längst ned!). Du som vill gå med i någon/några av föreningarna kan kontakta byalaget.

I Rätansbygdens byalag är följande 30 föreningar medlemmar:

Bryngelhögens byamän

Digerbergets byalag

FiskaiBerg

Föreningen Bölegården

Föreningen Norsgården

Handsjöns Fiskevårdsområdesförening

Handsjöns Byförening

Handsjöns Vägbelysningsförening

Högarnes Byggnadsförening

Klaxåsens Bygdeförening

Nederhögens Väglyse

Neder- och Söderhögens Vägförening

Nästelns och Lillsveds Hembygdsförening

Nästelns Väglyseförening

Rätans Fiber ekonomisk förening

Rätans Fiskevårdsområdesförening

Rätans Gatubelysningsförening

Rätans Hembygdsförening

Rätans Idrottsförening

Rätans Jaktskytteklubb

Rätans Norra Samfällighetsförening

Rätans Södra Samfällighetsförening

Rätans Snöskoterklubb

Rätans Vattenförening upa

Rätansbyns Samfällighetsförening

Rätansbyns Vägsamfällighet

Röjans Ekonomiska Vägbelysningsförening

Sandnäs Samfällighetsförening

Vitvattnets Väglyseförening

Övre Hoans Fiskevårdsområdesförening