Föreningar

Underflikar med specifik information från föreningar finns under fliken ”föreningar”, och några har egen hemsida (se längst ned!). Du som vill gå med i någon/några av föreningarna kan kontakta den person som står i medlemslistan under fliken ”Om byalaget”.

I Rätansbygdens byalag är följande 30 föreningar medlemmar:

Bryngelhögens byamän

Böle/Röjan fiber ekonomisk förening

Digerbergets byalag

Föreningen Bölegården

Föreningen Norsgården

Handsjöns fiskevårdsområdesförening

Handsjöns skidklubb

Handsjöns vägbelysningsförening

Klaxåsens bygdeförening

Nederhögens väglyse

Neder- och Söderhögens bysamfällighet

Neder- och Söderhögens vägbelysningsförening

Neder- och Söderhögens vägförening

Nästelns och Lillsveds hembygdsförening

Nästelns Väglyseförening

Rätans Fiber ekonomisk förening

Rätans fiskevårdsområdesförening

Rätans gatubelysningsförening

Rätans hembygdsförening

Rätans idrottsförening

Rätans Jaktskytteklubb

Rätans norra samfällighetsförening

Rätans södra samfällighetsförening

Rätans samfällighetsförening

Rätans snöskoterklubb

Rätans vattenförening upa

Röjans Ekonomiska Vägbelysningsförening

Sågbäcksvägens förening

Vitvattnets väglyseförening

Övre Hoans fiskevårdsområdesförening