Din bygd i framtiden – Hur utvecklar vi styrkorna?

Norsgården 4 juni kl 18-21 fortsätter kommunens näringslivs- och utvecklingsavdelning arbetet med tillväxtprogrammet där vi lägger grunden för en hållbarare kommun där det är attraktivt att leva och bo – även år 2040. I höstas insamlades tankar och åsikter kring tillväxtfrågor och nu fokuserar vi på de styrkor som identifierats i vår bygd och hur vi bäst utvecklar dem tillsammans för att fler ska vilja och kunna leva och bo här. Medtag gärna telefon, surfplatta eller dator eftersom delar av träffen genomförs med digitala hjälpmedel. Alla bjuds på fika. Anmäl dig gärna till Fredrik Åström fredrik.astrom@berg.se