Alla vindprojekt

En sammanställning över alla projekt som genomförts fr o m vindpeng 2015 har sammanställts och finns under flik BYALAGET/Mötesprotokoll/Aktuella handlingar/Projektsammanställning Ajour 2020-03-13.