Älgotta i Rätans kyrka

Söndag 6 september kl 09:00 har Rätans kyrka Älgotta och i samband med den avtackas Anders Magnusson som vaktmästare. Efteråt bjuds på kaffe och stut. Välkomna att träffas under rådande restriktioner!